บทความทั่วไป

เมื่ออยู่ในใช้เวลาในการใช่อยู่ในปัจจุบันในความเชี่ยวชาญ

ของคุณแปลเอกสารพม่าแต่ยังได้รับทักษะอ่อนที่จำเป็นในการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมนักศึกษาวิทยาลัยเช่นเราส่วนใหญ่ไม่ได้รับการนอนหลับเพียงพอ ในขณะที่วิทยาลัยกำลังตายตัวที่ไม่มีที่สิ้นสุดของช่วงกลางคืนทั้งหมดและผู้ที่ข่มขืนในยามรุ่งอรุณบ่อยครั้งนักเรียนของเราขาดการนอนหลับจากการดูแลเด็กป่วยหรือทำงานสองครั้ง ยิ่งทำให้เสียใจมากยิ่งขึ้นก็คือเมื่อนักเรียนของเรากำลังนอนหลับอยู่ในที่พักพิงรถยนต์หรือสถานที่อื่น ๆ ที่ไม่เอื้อต่อการพักผ่อนตลอดคืน และเมื่อนักเรียนเบื่อไม่ว่าจะด้วยเหตุใดแปลภาษาพม่าการเรียนรู้ก็ยาก การยับยั้งการนอนหลับยับยั้งทั้งความสนใจและการสร้างความจำการขาดดุลที่ไม่มีปริมาณคาเฟอีนกำลังจะแก้ไข ในความเป็นจริงการสำรวจของนักศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสี่ปีแสดงให้เห็นว่านิสัยการนอนหลับเป็นตัวทำนายที่ดีขึ้นของเกรดเฉลี่ยของภาคการศึกษาแรกมากกว่าอาหารการออกกำลังกายการสนับสนุนทางสังคมพฤติกรรมทางศาสนาและปัญหาทางอารมณ์กับที่เราสามารถสอนทักษะความสำเร็จเช่นกลยุทธ์การเรียนรู้และการจัดการเวลาให้กับนักศึกษาเราสามารถสอนนักเรียนให้หลับได้ ที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่าการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยแปลเอกสารพม่าในการนอนหลับการแทรกแซงเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการนำเสนอในคนและเอกสารประกอบคำบรรยายช่วยขจัดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการนอนหลับและกระตุ้นให้เกิดนิสัยที่ดีขึ้น ได้แก่ ไม่มีคาเฟอีนภายใน 6 ชั่วโมงหลังเข้านอนไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในตอนเย็นงีบหลับทั้งหมดควรมีอายุการใช้งานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง

แม้ว่าการแทรกแซงการนอนหลับส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ปัญหารากเหง้าของการอดนอนของนักเรียนได้ แต่ก็สามารถช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการนอนหลับให้มากที่สุดเท่าที่พวกเขามี การแทรกแซงเพื่อการนอนหลับมีสามประเภทที่คุณควรแปลภาษาพม่าคำนึงถึงเมื่อพยายามช่วยให้นักเรียนของคุณมีเวลาพักผ่อนที่ดีขึ้นและการทำงานด้านความรู้ความเข้าใจเช่นเดียวกัน